Ouderraad

De OR is bij notariële akte vastgelegd en heeft als rechtsvorm een stichting. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. Ook voert zij het beheer over het oud papier. Zij ondersteunt bij vele activiteiten. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkrachten. Er zijn twee teamleden aanwezig op de vergaderingen. De ouderraad vergadert eens per 2 maanden. De ouderraad presenteert op de jaarlijkse oudervergadering het jaarverslag van de activiteiten en de financiën.

De OR helpt bij:

  • Het (mede) organiseren van vieringen en evenementen
  • Het betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten

Samenstelling ouderraad

Mevr.     Voorzitter
Mevr. Jolanda Stavenga     Penningmeester
Mevr. Daniëlle Venema     Secretaris
Mevr. Marcia Prins     Lid
Mevr. Grietje Kost     Lid