Schoolplan, -jaarplan, -verslag en -gids

Alle documenten zijn hieronder te downloaden. De inhoud van deze documenten worden vastgesteld door de leden van de Medezeggenschapsraad. De gids geeft u informatie over het onderwijs aan onze school. Het schoolplan en het schooljaarplan geeft u informatie over de doelstellingen die we daarbij nastreven. Het schooljaarverslag is de evaluatie van onze ontwikkelingen.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog meer informatie over onze school wensen, aarzel dan niet maar bel ons (0599-619511), mail ons (directie@obsdebadde.nl) of kom even langs (Ceresstraat 44).