Groep 1/2

Informatie over de werkwijze in de groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Vanuit een thema komen allerlei activiteiten aan de orde.

De kring:
We beginnen de dag (na de inloop) in de kring met onze dagritme-kaarten en de kalender. Het geeft de kinderen structuur, zodat ze weten welke activiteit wanneer aan de beurt komt. Ook geeft het een gevoel van veiligheid.
We werken op school telkens vanuit een thema. We kiezen activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsdoelen van 'Onderbouwd' (opbrengstgericht werken).
Tevens werken we met de werkmap 'Gecijferd bewustzijn' (rekenen), 'Fonemisch Bewustzijn' (voorbereidend lezen)  en 'Begrijpend luisteren' (leren nadenken over teksten en woordenschat vergroten). Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode 'Kanjertraining'.
In de kring besteden we aandacht aan diverse activiteiten rondom ons thema en passen we coöperatieve werkvormen toe.

1. Taalactiviteiten; o.a. voorlezen, rijmen, opzegversjes, bewustzijn van lettergrepen, letter van de week, woordenschatuitbreiding d.m.v. spelletjes
2. Rekenactiviteiten; o.a. omgaan met de getallenrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan met getallen, lengte, omtrek, oppervlakte inhoud, gewicht, tijd geld, oriënteren en lokaliseren, construeren en opereren met vormen en figuren.

Spel en beweging:
Ieder dagdeel krijgen de kleuters spel/beweging in het speel/klimlokaal of buiten. Bewegen is gezond en voor de totale ontwikkeling noodzakelijk. Kinderen bewegen/spelen samen, gebruiken veel taal (woordenschat) en rekenbegrippen (tel maar hoeveel je er getikt hebt).

De werkles:
Op het takenbord zien de kinderen waar we deze week aan gaan werken. De weektaak voor de oudsten (groep 2) bestaat uit 3 à 4 werkjes. Voor de jongsten (groep 1) zijn dat er 2 à 3. We bieden telkens uitdagende activiteiten aan, die aansluiten bij ieders niveau. We volgen samen met de leerlingen de resultaten. Wij vinden het belangrijk dat het kind weet wat het doel is en of het doel is bereikt (eigenaarschap van leren). Ook leren de kinderen hiermee zelf te plannen.

Handige weetjes:

  • Boeken van de bibliotheek en boekenpret graag meegeven in de daarvoor bestemde tassen.

  • Voor de pauze graag drinken fruit/brood meegeven

  • De kinderen krijgen 'een Basplaat' mee naar huis zodat u thuis samen met uw kind woordenschat ook spelenderwijs kunt oefenen

  • Op het ouderportaal komt een nieuwsbrief per thema zodat u weet waar we zoal de komende periode aan werken.