Oud papier

We komen langs op de volgende dagen:

Donderdag 28 september 2023
Donderdag 9 november 2023
Donderdag 21 december 2023
Donderdag 25 januari 2024
Donderdag 29 februari 2024
Donderdag 28 maart 2024
Donderdag 25 april 2024
Donderdag 30 mei 2024
Donderdag 27 juni 2024

De ouderraad organiseert jaarlijks het ophalen van het oud papier. Daardoor is het mogelijk dat er weinig ouderbijdrage wordt gevraagd op onze school. Met de opbrengst ervan kunnen we feestelijke activiteiten voor de kinderen organiseren.

Daarbij verwacht de ouderraad wel dat de ouders zich inzetten bij het ophalen van oud papier. De vaders worden gevraagd minimaal één keer per jaar op een donderdagavond mee te lopen om het papier op te halen.

Het ophalen van oud papier wordt in samenwerking met de firma Van den Hende uit Oude Pekela gedaan. 

Er wordt gestart om 17.45 uur bij school, meestal zijn de wagens tussen 20.00 en 20.30 uur weer terug.
Bij verhindering graag zelf vervanging regelen!
De oud papier coördinator is Sjoerd Huinink