Groep 3 en 4

Informatie over de werkwijze in groep 3

Rekenen:
We werken met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’. De leerstof is verdeeld over 8 blokken van 4 weken. Na elk blok wordt er getoetst. Daarnaast zijn er twee toetsmomenten die aangeven op welk niveau (landelijk) het kind presteert. Dit gebeurt middels het Cito-leerlingvolgsysteem.
De werkschriften krijgen de kinderen t.z.t. mee naar huis om te houden. Niet alle opgaven in het werkschrift worden gemaakt. Wanneer de kinderen extra oefenstof nodig hebben krijgen ze maatwerk. Beheerst het kind de lesstof dan mogen ze de verrijkingssommen (‘Meesterwerk’)  maken. De leerstof wordt soms ook op een andere manier (rekenspelletjes) door de kinderen geoefend en verwerkt.

Taal/Lezen:
Wij werken met de methode Lijn 3. Hierbij gebruiken wij een digitaal schoolbord. Lijn 3 kent 12 thema's, na elk thema is er een toets. Er wordt gewerkt met een werkboek, leesboek, rijtjesboek, letterdoos, letterzetter/woordzetter, wisborden en leeskaarten. Ook oefenen we op de computer of tablets. Er zijn 3 verschillende niveaus (1-2-3 ster). Als we een thema hebben afgesloten krijgen de kinderen hun werkboekje mee. Zo weet u als ouder hoe uw kind heeft gescoord. Het is onze ervaring dat het helpt wanneer er dagelijks thuis wordt voorgelezen. Aan het begin van een nieuw thema krijgen de leerlingen een kopie mee van ‘Lijn 3’, zodat ze thuis kunnen oefenen.
Het einddoel voor lezen in groep 3 is AVI-E3. Dit is noodzakelijk om te kunnen starten met de methodes in groep 4. Naast de toets van Lijn 3 wordt er dit schooljaar twee keer een Cito-leestoets afgenomen.
Tijdens lezen besteden we ook aandacht aan woordenschat. We leren nieuwe woorden aan de hand van het thema.
Alles-in-1 groep 4
Alles-in-1 Groep 4 is de voorloper voor de Alles-in-1 projecten en Alles-Apart. Zo ontstaat een doorgaande lijn van groep 4 t/m 8. Per jaar worden er 5 projecten aangeboden: Jij en ik, wat groeit en bloeit, hoe werkt het, waar is het en wanneer was dat? Een project duurt 8 weken. Om de twee weken wordt de spelling getoetst en in week 7 is er een taaltoets, een dictee over alle weken en een begrijpend lezen toets.

Schrijven:
We werken met de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode gaat gelijk op met de leesmethode, bij een nieuwe letter leren we ook meteen de schrijfletter. Er wordt dagelijks geoefend met voorbereidingen op lettervormen en het schrijven van letters en cijfers. Er wordt gewerkt in werkboekjes. De liniatuur gaat van groot naar steeds een beetje kleiner. In groep 3 schrijven we met een grijs potlood.